Eu teño medo…

(Yo tengo miedo…)

))-

A non poder ver o que arrodea. (A no poder ver lo que me rodea)

A estar soa. (A estar sola)

A facerlle dano a alguén. (A hacerle daño a alguien)

A perder aos meus amigos. (A perder mis amigos)

A olvidarme das cousas que realmente me apasionan. (A olvidarme de las cosas que realmente me apasionan)

As pesadillas. (A las pesadillas)

As cousas feitas para que den medo. (A las cosas hechas para que den miedo)

A deixar de ver o bonito do mundo. (A dejar de ver lo bonito del mundo)

A deixar de ser eu. (A dejar de ser yo)

A non poder elixir o meu futuro. (A no poder elegir mi futuro)

A elixilo mal. (A elegirlo mal)

A non remendar os meus errores. (A no arreglar mis errores)

A non perdoar. (A no perdonar)

A que non me perdoen. (A que no me perdonen)

A non poner o gran de arena. (A no poner mi grano de arena)

A perder a miña luz. (A perder mi luz)

A facer que outros a perdan. (A hacer que otros la pierdan)

A ser a única miedosa. (A ser la única miedosa)

A perder a miña creatividade. (A perder mi creatividad)

A ir encontra do destino. (A ir en contra del destino)

A ter medo tontamente. (A tener miedo tontamente)

A ter que afontar as decisións soa. (A tener que afrontar las decisiones sola)

A que a xente non avance na vida. (A que la gente no avance en la vida)

A perder a miña personalidade. (A perder mi personalidad)

A ter vergoña de min. (A tener vergüenza de mi misma)

A que a xente non me valore tal e como sou. (A que la gente no me valore tal y como soy)

A quedarme sen amigos. (A quedarme sin amigos)

A volverme triste. (A volverme triste)

A perder o meu eterno sorriso. (A perder mi eterna sonrisa)

A facer que a xente perda o seu. (A hacer que la gente pierda la suya)

Primer poema que guardo, escrito a los 11 años.

Búsqueda
Categorías
Publicaciones recientes
A %d blogueros les gusta esto: